- Phiên Bản: 6.9 - Alpha Test: 01-12-2016
- Tên Server: Thần Long - Open Beta: 04-12-2016
- Phiên Bản: ss6.9 - Alpha Test: 04-12-2016
- Tên Server: Phục Sinh - Open Beta: 06-12-2016
- Phiên Bản: 3.52 - Alpha Test: 02-12-2016
- Tên Server: TL CHIẾN THẦN - Open Beta: 02-12-2016
- Phiên Bản: Season 6.9 - Alpha Test: 01-12-2016
- Tên Server: mudangcap.vn - Open Beta: 03-12-2016
- Phiên Bản: Season 6.9 - Alpha Test: 29-11-2016
- Tên Server: Quyền Năng - Open Beta: 01-12-2016
- Phiên Bản: Season 6.3 Plus - Alpha Test: 01-12-2016
- Tên Server: Anh Hùng - Open Beta: 03-12-2016
- Phiên Bản: Season 6 Ep 3 - Alpha Test: 21-11-2016
- Tên Server: MuKingDom - Open Beta: 25-11-2016
- Phiên Bản: 3.52 - Alpha Test: 27-11-2016
- Tên Server: THIÊN LONG 102 - Open Beta: 27-11-2016
- Phiên Bản: 6.9 - Alpha Test: 27-11-2016
- Tên Server: Tân Thủ - Open Beta: 30-11-2016
- Phiên Bản: 6.3 - Alpha Test: 24-11-2016
- Tên Server: MAYA - Open Beta: 27-11-2016
- Phiên Bản: 6.9 - Alpha Test: 23-11-2016
- Tên Server: truyền thuyết - Open Beta: 25-11-2016
- Phiên Bản: 6.9 - Alpha Test: 22-11-2016
- Tên Server: truyền thuyết - Open Beta: 25-11-2016
- Phiên Bản: SS8 - Alpha Test: 18-11-2016
- Tên Server: Hồi Sinh - Open Beta: 20-11-2016

Hỗ trợ trực tuyến thường xuyên, nhanh chóng giải đáp thắc mắc của game thủ. Và hàng loạt chức năng, nhiệm vụ mới đang trong quá trình phát triển.

banner-qc

thiết kế website

Weblinks