- Phiên Bản: 3.52 - Alpha Test: 24-10-2016
- Tên Server: THIÊN LONG 102 - Open Beta: 27-10-2016
- Phiên Bản: ss6.9 - Alpha Test: 22-10-2016
- Tên Server: TRuyền Thuyết - Open Beta: 25-10-2016
- Phiên Bản: Season 6.9 - Alpha Test: 21-10-2016
- Tên Server: FPT - Open Beta: 23-10-2016
- Phiên Bản: 6.9 - Alpha Test: 20-10-2016
- Tên Server: Hoàng Kim - Open Beta: 23-10-2016
- Phiên Bản: ss6.9 - Alpha Test: 15-10-2016
- Tên Server: Thiên Nữ - Open Beta: 18-10-2016
- Phiên Bản: 6.9 - Alpha Test: 18-10-2016
- Tên Server: Bá Vương - Open Beta: 21-10-2016
- Phiên Bản: 3.52 - Alpha Test: 18-10-2016
- Tên Server: Hỏa Vân Kiếm - Open Beta: 21-10-2016
- Phiên Bản: SS6.9 - Alpha Test: 16-10-2016
- Tên Server: Huyền Thoại - Open Beta: 20-10-2016
- Phiên Bản: 6.9 - Alpha Test: 10-10-2016
- Tên Server: Anh Hùng - Open Beta: 13-10-2016
- Phiên Bản: v13 - Alpha Test: 02-10-2016
- Tên Server: Tân Thủ EX - Open Beta: 02-10-2016
- Phiên Bản: ss6.9 - Alpha Test: 16-10-2016
- Tên Server: Phục Hưng - Open Beta: 19-10-2016
- Phiên Bản: Season 6.9 - Alpha Test: 10-10-2016
- Tên Server: mudangcap.vn - Open Beta: 12-10-2016
- Phiên Bản: 6.9 - Alpha Test: 05-10-2016
- Tên Server: Hoàng Kim - Open Beta: 08-10-2016
- Phiên Bản: 3.59 - Alpha Test: 04-10-2016
- Tên Server: Thiên Long 3D - Open Beta: 07-10-2016

banner-qc

thiết kế website

Weblinks